کودکان و جانوران

عنوانکودکان و جانوران
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤٥١ک
پدیدآورندگانپروفسکایا, اولگا
تاریخ تولد - وفات

١٩٠١-١٩٦١

پدیدآورندگان همکارمتین, غلامحسین
ناشرگوتنبرگ
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۷
تعداد صفحه١٧٤ص
اندازه٥/۱۱*٥/٢٠ س.م
پدیدآورندگان

اولگا پروفسکایا؛ ترجمه غلامحسین متین

موضوعادبیات ترجمه, اولگا پروفسکایا, داستان جانوری, داستان روسی, غلامحسین متین, کتاب, گوتنبرگ, مجموعه ها
گروه سنی(ج، د)
بهاء

٢٠ریال

متن کامل

مجموعه ی ۶ داستان، شامل: دیانکا و تومچیک؛ میشکا؛ ایشکا و میلکا؛ و....spy offers | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News