کلیله و دمنه

عنوانکلیله و دمنه
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٣٨ک
پدیدآورندگان همکارمنشی, نصرالله محمدبن عبدالحمید, قریب, عبدالعظیم
ناشرعرفان
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٥٨ص
اندازه١٢*٥/١٦ س.م
پدیدآورندگان

[ترجمه نصرالله محمدبن عبدالحمید منشی]؛ با مقابله چاپ عبدالعظیم قریب

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, عبدالعظیم قریب, کتاب, نصرالله محمدبن عبدالحمید منشی
گروه سنی(د، ه)
تیراژ١٠٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۴۶ حکایت، شامل: حکایت دزد و صاحبخانه توانگر؛ حکایت بازرگان و جواهر؛ حکایت بازرگان و فرزندان؛ و ....trace affiliate link | Air Jordan Release Dates Calendar