کشف سازندگی در کودکان

عنوانکشف سازندگی در کودکان
گونهمقاله
نویسندگانصدری افشار, غلامحسین
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

مهر ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۳-۳۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتربیت کودک, روانشناسی کودک, غلامحسین صدری افشار, مقاله, مکتب مام
متن کامل

نقش پدر و مادر در هدایت رفتار و اعمال کودکان و ایجاد علاقه به سازندگی در آنها.