کشاوان

عنوانکشاوان
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٢٨ک
پدیدآورندگانپاک نژاد, سعیده
عنوان فرعیطرحهایی از روستا
ناشرحکمت
مکان انتشارتبریز
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه٥٥ص
اندازه٣/١٤*٨/٢٠ س.م
پدیدآورندگان

سعیده پاک نژاد

موضوعادبیات تالیف, حکمت, داستان روستا, داستان فارسی, سعیده پاک نژاد, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج، د)
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٥
متن کامل

مجموعه ی ۲۱ داستان، شامل: راهى شهر؛ کوچه خالى؛ برنج؛ و...