کتاب موش و گربه

عنوانکتاب موش و گربه
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٩٨چ
پدیدآورندگانعبید زاكانی‌, عبیدالله
تاریخ تولد - وفات

-٧٢٢ق

پدیدآورندگان همکارسید عرب,
ناشركتابفروشى ادیبه
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۲
تعداد صفحه[۱۵] ص
اندازه۵/۱۷*۱۱س.م
پدیدآورندگان

طبع عبید زاکانی؛ [تصویرگر] سید عرب

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, افسانه اندرزی تمثیلی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, چاپ سنگی, سید عرب, عبید زاکانی, عبیدالله عبید زاکانى, کتاب, منظومه داستانی
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

نوع چاپ

چاپ سنگی

متن کامل