کتاب برای بچه ها و پیشنهادات ما

عنوانکتاب برای بچه ها و پیشنهادات ما
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
نویسندگانسپیده فردا (نشریه),, کودکستان فرهاد,
ناشرسپیده فردا (شماره مخصوص ادبیات کودکان و نوجوانان)
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۳۶

شماره

س ۵ ش ۹-۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۱۲۱]-۱۲۷
پدیدآورندگان

مجله سپیده فردا، کودکستان فرهاد

موضوعادبیات كودكان, ایران, سپیده فردا, مجله سپیده فردا، کودکستان فرهاد, مقاله
متن کامل

بررسی وضعیت نشر کتاب های ویژه ی کودکان و نوجوانان در ایران و اشاره به نویسندگان این حوزه. اشاره به چند سنجه برای ارزشمند بودن کتاب های کودکان و نوجوانان. در پایان از سوی نشریه ی "سپیده فردا" به برخی مراکز شامل: دانشگاه، وزارت فرهنگ، کانون ها و موسسات مطبوعاتی و پرورشی، پدران و مادران و نویسندگان و شاعران و ادیبان پیشنهادهایی برای توجه بیشتر به ادبیات کودکان شده است.Sports brands | THE SNEAKER BULLETIN