کتابیکه خواندن آنرا به دختران جوان پیشنهاد میکنیم: بابا لنگ دراز

عنوانکتابیکه خواندن آنرا به دختران جوان پیشنهاد میکنیم: بابا لنگ دراز
گونهمقاله
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

خرداد و تیر ١٣٣٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٦٣-٦٨
موضوعادبیات ترجمه, بابا لنگ دراز (کتاب), دانا، میمنت, سپیده فردا, صفیعلیشاه (ناشر), مقاله, نقد ادبی, وبستر، جین
متن کامل

در این مقاله نخست خلاصه ای از کتاب " بابالنگ دراز "، نوشته ی جین وبستر، با ترجمه ی میمنت دانا [ از انتشارات صفیعلیشاه ] آمده و سپس از دیدگاه ترجمه نقد و بررسی شده است.Sports News | Supreme x Nike Air Force 1 Low 'Box Logo - White' — Ietp