کتابهای درسی چهار کلاس ابتدایی از ۱۳۲۰-۱۳۵۰ و تأثیر وقایع اجتماعی در آنها

عنوانکتابهای درسی چهار کلاس ابتدایی از ۱۳۲۰-۱۳۵۰ و تأثیر وقایع اجتماعی در آنها
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانمرادی, نورالله, صدیقی, غلامحسین
متن کامل

بررسی نظام آموزشی ایران و ویژگی‌های نامناسب آن که در محتوای برنامه ها و کتاب های درسی اثر می‌گذارد و بررسی سه واقعه ی تاریخی آذربایجان، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب شاه و ملت، در طول ۳۰ سال و چگونگی انعکاس آن‌ها در کتاب های درسی در طول این سال ها.