چ‍ه‌ وق‍ت‌ ب‍ای‍د ش‍ی‍پ‍ور زد؟

عنوانچ‍ه‌ وق‍ت‌ ب‍ای‍د ش‍ی‍پ‍ور زد؟
گونهکتاب
شماره دسترسی۴۱۵۸ک
پدیدآورندگانهیوز, لنگستن
تاریخ تولد - وفات

۱۹۰۲- ۱۹۶۷

پدیدآورندگان همکارب‍روایت‌ ک‍ورش‌ م‍ه‍رب‍ان‌,, بهمن‌,
ناشرفرزين
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۹
تعداد صفحه(۲۲) ص
اندازه۲۲*۲۳س.م
پدیدآورندگان

ی‍ک‌ ق‍ص‍ه‌ از ل‍ن‍گ‍س‍ت‍ون‌ ه‍ی‍وز؛ ب‍روای‍ت‌ ک‍ورش‌ م‍ه‍رب‍ان‌؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ از ب‍ه‍م‍ن‌

موضوعادبیات ترجمه, ب‍روای‍ت‌ ک‍ورش‌ م‍ه‍رب‍ان‌, ب‍ه‍م‍ن‌, بهمن‌, داستان امریکایی, داستان ماجرایی, فرزین, کتاب, ک‍ورش‌ م‍ه‍رب‍ان‌, ل‍ن‍گ‍س‍ت‍ون‌ ه‍ی‍وز
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(رن‍گ‍ی‌)

بهاء

۵۰ ريال

متن کامل

پدربزرگ به بابر می‌گوید که باید در وقت مناسب شیپور بزند. اما بابر که این کار را دوست دارد، به جایى می‌رود که شیپور زدن در هر زمان ممکن باشد. اما با پیش آمدن ماجراهایى به نزد پدربزرگ باز می‌گردد و قول می‌دهد به حرف او عمل کند.