چگونه روشهای نوین تربیتی در مدارس تهران اجرا می شود: دبستان ملی روش نو

عنوانچگونه روشهای نوین تربیتی در مدارس تهران اجرا می شود: دبستان ملی روش نو
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۶۳م
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

خرداد و تیر ۱۳۳۵

شماره

دوره ۲ ش ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۹۶]-۱۰۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعسپیده فردا, عباس یمینی شریف, مدرسه روش نو, مدرسه ها, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

معرفی دبستان روش نو و گفت و گو با عباس یمینی شریف، مدیر این دبستان، درباره ی هدف پایه گذاری مدرسه، روش تدریس و آموزش به دانش آموزان، شناسایی روحیه و استعداد آن ها، همکاری خانه و مدرسه و دیگر نکات آموزشی و پرورشی . همچنین به تعداد دانش آموزان و معلمان و وضعیت تغذیه و بهداشت دانش آموزان نیز اشاره شده است. در پایان از سوی نشریه ی سپیده فردا به نکاتی برای بهتر عمل کردن این دبستان اشاره شده است.Running sport media | Best Custom Jordans of All Time - Fashion Inspiration and Discovery