چه کتاب هائی برای کتابخانه های آموزشگاهی ایران لازم است

عنوانچه کتاب هائی برای کتابخانه های آموزشگاهی ایران لازم است
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۱۰ن ا
نویسندگانآهی (ایمن), لیلی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۸-

ناشرنشریه دانشکده علوم تربیتی
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

زمستان ۱۳۵۱

شماره

دوره ۲ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۶۸]-۷۲
موضوعآهی، لیلی (ایمن), سخنرانی ها, سمينار مسائل تربيت كتابدار براي آموزشگاه هاي كشور (۱۳۵۱:‌ تهران), كتابخانه آموزشگاهی, مقاله, نشریه دانشکده علوم تربیتی
متن کامل

ارائه ی دلایلی برای لزوم کتابخانه های آموزشگاهی و هدف های این نوع کتابخانه و اشاره به اصول انتخاب مواد در این کتابخانه ها و ویژگی هایی که باید داشته باشند.jordan release date | Women's Nike nike roshe heart and sole shoes for women Shadow trainers - Latest Releases , Ietp