چند داستان برای کودکان

عنوانچند داستان برای کودکان
گونهکتاب
شماره دسترسی٣١٠٩ک
پدیدآورندگان همکارشیپور,
عنوان فرعیاز ادبیات خارجی
ناشرگوتمبرگ
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۹
تعداد صفحه٢ج
اندازه٥/١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه شیپور

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های انگلیسی, داستان اسپانیایی, داستان انگلیسی, داستان روسی, داستان فرانسوی, شیپور, کتاب, گوتمبرگ, گوتنبرگ, مجموعه ها
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

دو جلد ٦٠ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۶ داستان، شامل: مسافرت های "گولی ور"؛ داوید کوپرفیلد؛ نوتردام؛ و....spy offers | New Balance 991 Footwear