پیشتازان فضا

عنوانپیشتازان فضا
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٩٥١ک
پدیدآورندگان همکارحبیبیان,
عنوان فرعیموسیقی کیهانی
ناشرگلشائی
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٠ص
اندازه٧/١٩*٢٨ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه حبیبیان

موضوعادبیات ترجمه, حبیبیان, کتاب, گلشایی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی، کمیک استریپ (رنگی)

متن کامل

ناگهان در کشتی کیهانی صدایی شنیده شد همه ناراحت سرانجام کارکنان کشتی در گوش‏های خود پنبه گذاشتند. هیچ کس نمی‏دانست صدا از کجاست. تا اینکه یکی از کارکنان با دستگاهی به این موسیقی و صدا پاسخ گفت و صدا قطع شد. به دستگاه ها آسیبی نرسیده بود، امّا معلوم شد که صدا کیهانی بوده است .Nike air jordan Sneakers | Air Jordan Sneakers