پسرک دست فروش

عنوانپسرک دست فروش
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٩٩٨ک
پدیدآورندگانراستی, مجید
ناشرارشاد
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٠ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته مجید راستی

موضوعارشاد, کتاب, مجید راستی
گروه سنی(ب، ج)
بهاء

٢٠ ریال

متن کامل

پسرک دستفروش آرزوی رفتن به مدرسه و آینده‏ای بهتر را در سر می‏پروراند. او امیدش را از دست نمی‏دهد و سر انجام به خواسته‏اش می‏رسد و روزی خودش آموزگار می‏شود.