پرنده و قفس ...

عنوانپرنده و قفس ...
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٦٢ک
پدیدآورندگانسرفراز, فریناز
ناشرزرین
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٢٥ص
اندازه٥/١٦*٥/٢٤ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده و نقاش فریناز سرفراز (آمنه)

موضوعادبیات تالیف, ادبیات تاليف, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, زرین, فریناز سرفراز, فریناز سرفراز آمنه, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٤٠ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۲۲ داستان، شامل: پرنده و قفس؛ شاپرک دانا؛ الاغ حسود؛ و....Running sport media | Nike SB