پرنده ها! باغ ما همین جاست

عنوانپرنده ها! باغ ما همین جاست
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤١٥ک
پدیدآورندگاناشرف الکتابی, منوچهر
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٩-

پدیدآورندگان همکارابوطالبی, محمدسعید
عنوان فرعیبرای کودکان و نوجوانان
ناشراشرفی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٣٥ص
اندازه١٧*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی منوچهر اشرف الکتابی؛ نقاشی محمدسعید ابوطالبی

موضوعاشرفی, داستان فارسی, کتاب, محمدسعید ابوطالبی, منوچهر اشرف الکتابی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٣٠ ریال

متن کامل

باغی پر از پرنده وجود دارد که پرنده ها ی آن تنبل و پر خور هستند و خبر از بیرون باغ ندارند. پرنده ای از بیرون باغ برای آنها خبر می آورد و آنها را تشویق می کند که از باغ بیرون بروند. روزی همه با هم پروازکنان از باغ بیرون می روند و با دنیای پر از گل خارج از باغ آشنا می شوند