وی‍ل‍ی‍ام‌ ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر

عنوانوی‍ل‍ی‍ام‌ ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۴۲۶ک
پدیدآورندگانوایت, آن تری
تاریخ تولد - وفات

۱۸۹۶- ۱۹۸۰

پدیدآورندگان همکارعامری, جواد
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [Will Shakespeare and the Globe Theater]

ناشرام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن
مکان انتشار[تهران]
سال انتشار۱۳۳۹
تعداد صفحه۱۳۶ ص
اندازه۲۳*۱۵س.م
پدیدآورندگان

آن‌ ت‍ری‌ وای‍ت‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍واد ع‍ام‍ری‌

موضوعآن‌ ت‍ری‌ وای‍ت‌, ادبیات ترجمه, امیرکبیر،فرانکلین, ج‍واد ع‍ام‍ری‌, سرگذشتنامه داستانی, کتاب
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د، دو رنگ)

بهاء

۵۰ريال

عنوان کوتاهگ‍ردون‍ه‌ ت‍اری‍خ‌
تیراژ۲۰۰۰ن
متن کامل

شرح زندگى شکسپیر، نویسنده و نمایشنامه نویس انگلیسى