وینکی و وبلی نا

عنوانوینکی و وبلی نا
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٧٦٥ک
پدیدآورندگانچرمل, ویلی
پدیدآورندگان همکارصلاحی, بهمن
ناشرکورش
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٩ص
اندازه٧/١١*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ویلی چرمل؛ ترجمه بهمن صلاحی

موضوعادبیات ترجمه, بهمن صلاحی, کتاب, کورش, ویلی چرمل
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

بهاء

٧٠ریال

عنوان کوتاهاز سری ماجراهای وینکی؛ ٨
تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

باردیگر بهار به جنگل بلوبل قدم گذاشت. همه اهالى دهکده مشغول تمیزکردن خانه‏هاى خود بودند. پرنده‏هاى جنگل نیز لانه جدید مى‏ساختند. دوست جدیدى به جنگل آمد و به خاطر او جشن بسیار باشکوهى گرفتند وینکى ساز مى‏زد و پرنده‏ها مى‏خواندند.trace affiliate link | Nike