وینکی و توئینکی

عنوانوینکی و توئینکی
گونهکتاب
شماره دسترسی٦٧ک
پدیدآورندگانچرمل, ویلی
پدیدآورندگان همکارصلاحی, بهمن
ناشرکورش
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٩ص
اندازه٥/١٦*٨/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ویلی چرمل؛ ترجمه بهمن صلاحی

موضوعادبیات ترجمه, بهمن صلاحی, کتاب, کورش, ویلی چرمل
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد، رنگی)

بهاء

٧٠ ریال

عنوان کوتاهاز سری ماجراهای وینکی؛ ٣
تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

چندى بود در جنگل هوا رو به سردى گذاشته بود درختان لخت و عریان بنظر مى‏رسیدند چشم روشنک پیر و مادر نبى در حال مجهز دوستان جنگلى و خودشان بودند تا کریسمس زیبایى داشته باشند وینکى هم آماده مى‏شد تا با صداى جغد حیوان یا جنهاى کوچک را که در جنگل گم شده‏اند پیدا کنند. خلاصه همه همکارى کرده تا روز کریسمس فرا رسید برف و زیبائى‏هاى درخت کریسمس و گرفتن هدایایشان دوباره با قصه گفتن وینکى بخواب رفته بامید اینکه دوباره بهار را تجربه کنند.jordan release date | Air Jordan Sneakers