وظایف بلدیه ها: تربیت اطفال

عنوانوظایف بلدیه ها: تربیت اطفال
گونهمقاله
شماره دسترسی۷۷۴م
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۹ تیر ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۳۴ (۱۳۱۱)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعآموزش و پرورش, کوشش, مدرسه ها, مدرسه های شبانه روزی, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی نقش آموزش و پرورش در دوران کودکی، وظیفه ی شهرداری در زمینه ی ساخت مدرسه های شبانه روزی و تأثیر این گونه مدرسه ها در آموزش علم و حرفه های مختلف به کودکان.Sport media | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival