وزارت معارف

عنوانوزارت معارف
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

جمعه ۱ فروردین ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۶۰ (۱۲۳۷)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعامتحانات, برنامه ریزی آموزشی, بودجه آموزشی, کوشش, مقاله
متن کامل

گزارشی از فعالیت های وزارت معارف در زمینه ی امور اجرایی، بودجه، برنامه های آموزشی و امتحانات مدرسه ها.Running sport media | Women's Nike Superrep