هیاهوی جنگل

عنوانهیاهوی جنگل
گونهکتاب
شماره دسترسی٥٠٤ک
پدیدآورندگانکارالنکو, ولادیمیر گالاکتیونوویچ
تاریخ تولد - وفات

١٨٥٣-١٩٢١

پدیدآورندگان همکارآلکیف,, همایون,
عنوان فرعیچهار نوول
ناشرگوتنبرگ
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢١٠ص
اندازه٥/١٣*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

و. کارولنکو؛ آرایش کتاب از آلکیف؛ ترجمه همایون

موضوعآلکیف, ادبیات ترجمه, داستان روسی, کتاب, گوتنبرگ, مجموعه ها, و. کارولنکو, ولادیمیر گالاکتیونوویچ کارالنکو, همایون
گروه سنی(د، ه)
بهاء

٥٠ ریال

نوبت چاپچاپ اول مسکو. چاپ دوم ایران
متن کامل

مجموعه ی ۴ داستان، شامل:در محفل ناباب؛ هیاهوى جنگل؛ زن عجیب؛ و....