هفت کتاب

عنوانهفت کتاب
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢٨چ
پدیدآورندگان همکارتاج بخش, محسن
ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۲۸ ص
اندازه۱۸*۱۱ س.م
پدیدآورندگان

تصویرگر محسن تاج بخش

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, بی نا, چاپ سنگی, کتاب, مجموعه ها, محسن تاج بخش, منظومه اندرزی, منظومه داستانی
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگی

بهاء

۱۰شاهى

متن کامل