نگاهی هم به کودکان بلوچستان بکنیم

عنواننگاهی هم به کودکان بلوچستان بکنیم
گونهمقاله
ناشرحمایت کودکان
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۳۰

شماره

س۱ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۷-۲۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش و پرورش, بهداشت کودک, حمایت کودکان, سیستان و بلوچستان, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

توضیحاتی درباره ی وضعیت نامناسب زندگی مردم بلوچستان از نظر بهداشت و نبود تجهیزات پزشکی، بی توجهی به کودکان و استفاده از آنها به عنوان کنیز و غلام ، شوهردادن دخترها در سن ۹ سالگی، وجود شمار کمی مدرسه در این ناحیه که اغلب بچه ها به سبب فقر نمی توانند به همین مدرسه ها هم بروند.