نقش خانواده در آموزش‌های فرهنگی کودکان

عنواننقش خانواده در آموزش‌های فرهنگی کودکان
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۹-۴۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتربیت کودک, خانواده, مقاله, مکتب مام
متن کامل

مطلبی درباره نقش خانواده به عنوان نخستین نهادی که در تربیت فرهنگی کودکان نقش دارد، و نیز اشاره به نقش داستان‌ها، افسانه‌ها، فیلم و تلویزیون در رشد کودکان می‌پردازد.Buy Sneakers | Nike Off-White