نقش اولیا و مربیان در ایجاد رابطه عاطفی بین مربیان و دانش آموزان

عنواننقش اولیا و مربیان در ایجاد رابطه عاطفی بین مربیان و دانش آموزان
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

دی ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۴-۷۷
موضوعدانش آموزان, مشارکت والدین, معلمان, مقاله, مکتب مام
متن کامل

گزارش میزگردی با موضوع، نقش اولیا و مربیان در ایجاد رابطه عاطفی بین مربیان و دانش آموزان.Asics footwear | Nike SB