نعره جنگ

عنواننعره جنگ
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٧٦ک
پدیدآورندگان همکارجعفری, محمد رضا
ناشرامیرکبیر، کتابهای طلایی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٢ص
اندازه١٦*٥/٢٢ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه محمدرضا جعفری

موضوعادبیات ترجمه, امیرکبیر،کتاب های طلایی, داستان امریکایی, فانتزی ماجرایی, کتاب, کمیک استریپ, مجموعه ها, محمدرضا جعفری
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، کمیک استریپ، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٤ریال

عنوان کوتاهکتابهای طلایی؛ ٢: ببین و بخوان
متن کامل

مجموعه ی ۳ داستان، شامل: نعره جنگ؛ غولهاى شب؛ حمله ناگهانى من.latest Nike Sneakers | JORDAN BRAND