نظر آزمایی : جوانها و ادبیات قدیم

عنواننظر آزمایی : جوانها و ادبیات قدیم
گونهمقاله
نویسندگانحکمت, علی اصغر
تاریخ تولد - وفات

۱۲۷۹–۱۳۵۹

ناشرراهنمای كتاب
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۴۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹-۱۰
موضوعحكمت، علی اصغر, راهنمای کتاب, مقاله
متن کامل

جوانان ایرانی به اندازه‌ی جوانان دیگر کشورها و بلکه بیشتر از آن‌ها به ادبیات ملی خود علاقه‌مندند. با توجه به آمار دانش‌آموزان رشته‌ی ادبی در مدرسه‌ها و دانشجویان رشته‌ی ادبیات در دانشگاه‌ها و همچنین شمار نویسندگان و شاعران و کتاب‌‌ها و مجله‌های ادبی که در حال حاضر منتشر می‌شوند، می‌توان به این موضوع پی برد که توجه به ادبیات فارسی نسبت به سال‌های گذشته بسیار افزایش یافته است.Sports brands | Footwear