نظارت انجمن های خانه و مدرسه

عنواننظارت انجمن های خانه و مدرسه
گونهمقاله
نویسندگانمنصور, رهبانی،
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۴۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۲
موضوعآیندگان, انجمن های اولیا و مربیان, رهبانی، منصور, مدرسه غیردولتی, مقاله
متن کامل

ارائه راه حل هایی برای رفع مشکلات مدرسه های ملی و مهم دانستن نقش انجمن های خانه و مدرسه بعد از آئین نامه ها.jordan Sneakers | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger