نتیجه امتحانات دوره اول متوسطه ولایات در خرداد سال تحصیلی ۱۶-۱۳۱۵

عنواننتیجه امتحانات دوره اول متوسطه ولایات در خرداد سال تحصیلی ۱۶-۱۳۱۵
گونهمقاله
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۶
تاریخ نشر

تیر و مرداد و شهریور و مهر ۱۳۱۶

شماره

س ۷ ش ۴، ۵، ۶، ۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۳۷۳]-۳۷۴
موضوعآموزش دوره راهنمایی, امتحانات, تعلیم و تربیت, مقاله
متن کامل

جدولی از نتیجه امتحانات دانش‌آموزان دوره ی اول متوسطه در شهرهای مختلف، اعلام تعداد داوطلبین، قبول شدگان، مردودین و تجدیدی ها .Nike Sneakers Store | Nike Air Max 270