نبرد با اهرمن

عنواننبرد با اهرمن
گونهکتاب
شماره دسترسی٤١٣٩ک
پدیدآورندگانارباب, فروغ
عنوان فرعی"زندگى زرتشت"
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: نبرد با اهرمن

ناشرامیركبیر
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه٦٥ ص
اندازه٧ /١٣*٦/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

نگارش فروغ ارباب

موضوعادبیات تالیف, ادبيات تاليف, امیر کبیر, داستان‌ تاریخی, داستان دینی, داستان فارسی, سرگذشتنامه داستانی, فروغ ارباب, کتاب
گروه سنی(ج ، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٣٥ ریال

متن کامل

در شهر "راغا"در آذربایجان زنی به نام "دغدوی" که باردار است در خواب مى‌بیند پسرى که در شکم دارد به مقام بالایی می‌رسد و آیینی آسمانی برای نجات مردم می‌آورد. پس از تولد، نام او را زرتشت مى‌گذارد. زرتشت در سن ۲۰ سالگی به غاری مى رود و ۱۰ سال در آن جا به ریاضت و راز و نیاز می‌پردازد. روزی پیش پسر عمویش "میدیوماه" آشکار مى‌کند که اهورامزدا او را به پیامبری خویش برگزیده است. پسر عمویش به او مى‌گرود. "زرتشت" و او در شهرهای آذربایجان مردم را به آیین زرتشت و خداشناسی دعوت می‌کنند. شاه گشتاسب نیز آیین او را مى‌پذیرد و زرتشت را در کاخ خود جای مى‌دهد. زرتشت با دختر وزیر گشتاسب ازدواج مى‌کند. تورانیان پس از آگاهى از گرویدن گشتاسب و بزرگان دربار به کیش مزدیسنا به ایران حمله مى‌کنند. در این حمله زرتشت و بسیاری از یارانش کشته مى‌شوند.best Running shoes brand | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp