نامه: پنجاه درصد مواد درسی دبیرستانها محفوظات بیهوده است

عنواننامه: پنجاه درصد مواد درسی دبیرستانها محفوظات بیهوده است
گونهمقاله
نویسندگاناعتمادی, ر
ناشرجوانان امروز
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

[۱۵ مهر ۱۳۴۸]

شماره

س۲ ش[۱۰۵]

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعامتحانات, جوانان امروز, دبیرستان ها, ر اعتمادی, مقاله, مواد برنامه درسی
متن کامل

نامه ی ر. اعتمادی به سردبیر نشریه خطاب به پارسا، وزیر آموزش و پرورش، در مورد وضعیت نامناسب برگزاری امتحان در دبیرستان ها و ضرورت تغییر در شیوه ی برگزاری امتحانات.short url link | Women's Nike Superrep