نابینا و چاه: نگاهی به قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی کودکان و نوجوانان ایرانی

عنواننابینا و چاه: نگاهی به قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی کودکان و نوجوانان ایرانی
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

نیمه اول آذر ۱۳۵۳

شماره

دوره۱۱ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴۷-۱۵۰
موضوعآموزش اجباری, پیک معلم و خانواده, دستیابی به آموزش, قوانین آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی ضرورت شناخت پدران و مادران از مصالح آینده ی فرزندانشان ، تأثیر نامطلوب بی‌سوادی و عقب‌ماندگی در جامعه، تأثیر تلاش یکایک افراد برای از میان بردن بی‌سوادی و در ادامه به تصویب قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل کودکان و جوانان ایرانی در ۹ ماده و یک تبصره از سوی مجلس های شورای ملی و سنا اشاره کرده و با تفسیر این قانون به نقش وزارت آموزش و پرورش و نقش تک تک افراد جامعه در نظارت و اجرای آن پرداخته است.bridge media | Air Jordan Release Dates Calendar