نابغه ها در تارهای آئین نامه ها گرفتار شده اند

عنواننابغه ها در تارهای آئین نامه ها گرفتار شده اند
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

دوشنبه ١٩ مهر ١٣٥٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۷
موضوعآموزش و پرورش, عباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

نقد سامانه ی آموزشی کشور در زمینه ی از بین بردن خلاقیت در دانش آموزان.Adidas shoes | BAPE adidas Superstar Green Camo GZ8981 Release Date - SBD