می تراود مهتاب

عنوانمی تراود مهتاب
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٩٣١ک
پدیدآورندگان همکارطاهباز, سیروس, مثقالی, فرشید
عنوان فرعیشعرهایی از شاعران معاصر ایران
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٥٤ ص
اندازه٥/١٩*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

[گردآورنده سیروس طاهباز]؛ نقاشی فرشید مثقالی

موضوعادبیات تالیف, سیروس طاهباز, شعر فارسی, فرشید مثقالی, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(د،ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٢٠ريال

متن کامل

مجموعه ی ۱۵ شعر از شاعران معاصر، شامل: اى گربه؛ کبوتران من؛ مى تراود مهتاب؛ و....Sport media | adidas garwen spezial white shoes - New In Shoes for Men