مولانا قصه میگوید

عنوانمولانا قصه میگوید
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٦٠ک
پدیدآورندگانمولوی, جلال الدین
تاریخ تولد - وفات

۶۰۴- ۶۷۲ق

پدیدآورندگان همکارپوپک,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه٨ج
اندازه۱۶*۸/۱۵س.م
پدیدآورندگان

[جلال الدین محمد بن محمد مولوی]؛ برگردان به نثر پوپك

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, بازنویسی, پدیده, پوپک, پوپك, جلال الدین محمد بن محمد مولوی, حکایت ها, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج)
بهاء

هرجلد ۳۰ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۶۴ داستان، شامل: سلطان و کنیزک؛ داستان مرد بقال و طوطى؛ قصه شیر و خرگوش؛ و....Running Sneakers | Nike, adidas, Converse & More