مورچه سواره کوچولو

عنوانمورچه سواره کوچولو
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٢٤٦ک
پدیدآورندگاندهقان, محمد رضا
ناشرنیما
مکان انتشارآبادان
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٣٥ص
اندازه٥/١٤*٥/٢٠ س.م
پدیدآورندگان

محمدرضا دهقان

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های نو, کتاب, محمدرضا دهقان, نیما
گروه سنی(د، ه)
بهاء

٣٠ ریال

تیراژ٣٠٠٠ ن
متن کامل

مورچه ی کوچولویی کنجکاو است و می خواهد بداند تونلی که کسی اجازه ی رفت و آمد در آن را ندارد، به کجا می رسد. مورچه ی پیری به او می گوید که آنجا محل زندگی پادشاه است. مورچه ی کوچولو که نمی‌خواهد خودش و دیگران گرسنه باشند و شاه غذای زیادی داشته باشد، با یاری چند مورچه نقبی به انبار غذا می‌زند. آنها غذاها را به بیرون می‌اورند و میان مورچه های نیازمند تقسیم می‌کنند. یک روز مورچه ی کوچولو به داخل انبار می رود و باز نمی گردد. مورچه ی پیر و دوستانش نگران می شوند و به سراغ او می روند و متوجه می‌شوند که اسیر شده است. مورچه ها به مورچه های نگهبان حمله می کنند و آنها را از بین می برند، اما مورچه ی کوچولو را پیدا نمی‌کنند.Running sneakers | Women's Nike Superrep