ملک جمشید

عنوانملک جمشید
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٠٢٥ک
پدیدآورندگاننقیب الممالک, محمد علی
تاریخ تولد - وفات

قرن ١٣ق.

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه٢١٦ص
اندازه۲۴*۱۶س.م
پدیدآورندگان

نوشته نقیب

موضوعادبیات تالیف, افسانه آزمونی, افسانه پریانی, افسانه جادویی, افسانه شاهی, افسانه محبت, افسانه ها و قصه های ایرانی, پدیده, کتاب, محمدعلی نقیب الممالک, نقیب
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

عنوان کوتاهقصه های ایرانی؛ ١٧
متن کامل

ملک جمشید پسر همایون شاه به صورت ناشناس به شهر اکره می‌رود و دلباخته ى ماه جهان، دختر ملک نعمان می‌شود. شرط ازدواج با ماه جهان شکستن طلسم باغی بود که حضرت سلیمان پیغمبر بسته بود. زیرا فریدون پسر ملک نعمان نیز اسیر آن طلسم بود. ملک جمشید برای نجات فریدون از طلسم به مبارزه با دیو بر می‌خیزد و هزار امیر و شاهزاده ى گرفتار را از چنگ دیو نجات می‌دهد. او پس از تحمل مرارت های فراوان به شهر باز می‌گردد و با ماه جهان ازدواج می‌کند.trace affiliate link | Nike