ملکه سیاه

عنوانملکه سیاه
گونهمقاله
نویسندگانشیرازی, محمد علی
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۲۵

شماره

دوره۵ ش۳۴ (۲۱۰)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱-۱۵
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم محمد علی شیرازی

موضوعافسانه جادویی, ترقی, محمد علی شیرازی, مقاله
متن کامل

پادشاهی سه پسر دارد. هنگام مرگ به آنها وصیت می کند که هرگز به سرزمین ملکه ی سیاه حمله نکنند، زیرا هرکس به آنجا حمله کرده دیگر باز نگشته است. دو برادر بزرگ تر به این وصیت گوش نمی دهند، به سرزمین ملکه سیاه می روند و دچار جادوی شمشیر ملکه ی سیاه می شوند. برادر کوچکتر برای نجات آنها به سرزمین ملکه ی سیاه می رود، برادرانش را نجات می دهد، به اسرار ملکه پی می برد و با او ازدواج می کند.