معلم و تابستان

عنوانمعلم و تابستان
گونهمقاله
ناشرپیک معلم
سال تولد۱۳۴۵
تاریخ نشر

نیمه اول خرداد ۱۳۴۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۲
موضوعبرنامه ریزی آموزشی, پیک معلم, تعطیلات آموزشی, معلمان, مقاله
متن کامل

بررسی فصل تابستان از نظر یک معلم خوب، برنامه ی تابستانی یک معلم خوب و ضرورت ارتباط و تماس با مدرسه و دانش آموزان و تهیه ی طرحی برای آغاز سال تحصیلی.Sports brands | Men Nike Footwear