معرفی کتاب فصل : کودکان و جوانان : قصه‌های لافونتن

عنوانمعرفی کتاب فصل : کودکان و جوانان : قصه‌های لافونتن
گونهمقاله
ناشرراهنمای کتاب
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

بهار ١٣٣٧

شماره

س ١ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣٠-٣١
موضوعبنگاه ترجمه و نشر کتاب (ناشر), راهنمای کتاب, قصه های برگزیده از هزار و یکشب (کتاب), مصاحب، شمس الملوک, مقاله, نقد ادبی
متن کامل

معرفی کتاب "قصه‌های لافونتن"، اثر ژان دو لافونتن، از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.Running Sneakers Store | Ανδρικά Nike