مسائل نوجوانان در مرحله انتخاب همسر و تشکیل خانواده

عنوانمسائل نوجوانان در مرحله انتخاب همسر و تشکیل خانواده
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

آبان ۱۳۵۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۸-۸۱
موضوعآموزش اخلاقی, آموزش جنسی, خانواده, روانشناسی کودک, سخنرانی ها, شمس‌ آوری, مقاله, مکتب مام
متن کامل

خلاصه‌ای از سخنرانی دکتر شمس آوری، درباره تغییرات مهمی که در مفهوم خانواده و نقش زن و مرد بوجود آمده و لزوم تربیت صحیح کودکان توسط والدین تا بتوانند در بزرگسالی زندگی مناسبی داشته باشند و لزوم توجه به روانشناسی کودک، تربیت اخلاقی و تربیت جنسی او.