مرد دهقان و بلدرچین

عنوانمرد دهقان و بلدرچین
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤٩٢ک
پدیدآورندگانرمضانی, محسن
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٩-١٣٨٦

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۲۴ ص
اندازه١٧ *٥/٢١س.م
پدیدآورندگان

گردآوری محسن

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, پدیده, کتاب, مجموعه ها, محسن, محسن رمضانی
گروه سنی(ب،ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید )

بهاء

٤٠ ریال

عنوان کوتاهقصه هاى دیروز براى بچه هاى امروز
متن کامل

مجموعه ی ۴ داستان، شامل: مرد دهقان و بلدرچین؛ دو طاووس؛ بلبل و مورچه؛ و....trace affiliate link | Nike SB