مردی که همه بچه ها را از جان و دل دوست داشت

عنوانمردی که همه بچه ها را از جان و دل دوست داشت
گونهمقاله
شماره دسترسی٦٧٣٥
ناشرپیک دانش آموز
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

نیمه اول اسفند ١٣٤٧

شماره

دوره ٥ ش ١٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٨-١٩
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعباغچه اطفال, باغچه بان، جبار, پیک دانش آموز, سرگذشتنامه, کودکان استثنایی, کودکان کر و لال, كودكستان ها, مقاله
متن کامل

شرح حال جبار عسگرزاده (باغچه بان) و خاطره ای از او درباره ی نام نویسی و آموزش یک کودک کر و لال در کودکستانش.latest Running Sneakers | JORDAN BRAND