متن سخنرانی خانم ماریا گریپه

عنوانمتن سخنرانی خانم ماریا گریپه
گونهمقاله
نویسندگانگریپه, ماریا
تاریخ تولد - وفات

١٩٣٢ -

عنوان فرعیبرنده جایزه هانس کریستن اندرسن "
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

آذر ١٣٥٣

شماره

س ١٢ ش ٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٦-١٢
موضوعخاطرات, سخنرانی ها, شورای کتاب کودک, کنگره جهانی ادبیات کودکان, گریپه، ماریا, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

نویسنده ی مقاله که سوئدی و یکی از برندگان جایزه اندرسن است، در سخنرانی اش در چهاردهمین کنگره جهانی ادبیات کودکان، از کودکی خود و تأثیراتی که از پدرش پذیرفته است، سخن می گوید و به چگونگی نویسنده شدنش، عقایدش درباره ی دوران کودکی، کودکان و نوشتن برای آن ها اشاره می کند.best Running shoes brand | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival