ماهی سیاه کوچولو

عنوانماهی سیاه کوچولو
گونهکتاب
پدیدآورندگانبهرنگی, صمد
متن کامل

ماهى سیاه کوچولو مى‏خواهد بداند آخر جویبار کجاست و دنیا چگونه است. ماهی هاى دیگر می کوشند او را از رفتن باز ‏دارند، اما ماهى سیاه به سوی دریا مى‏رود. او در راه با خطرهای بسیارى روبه رو مى‏شود. سرانجام ماهیخوار او را مى‏بلعد. اما ماهى سیاه او را مى‏کشد و خود نیز از بین مى‏رود.