لشگر فیل

عنوانلشگر فیل
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١٢٢ک
پدیدآورندگانمقیمی, محمد
پدیدآورندگان همکارتجویدی, محمد
ناشرمعراجی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٦٠ص
اندازه۲۴*۱۷ س.م
پدیدآورندگان

نوشته محمد مقیمی؛ تصویر روی جلد محمد تجویدی

موضوعادبیات تالیف, بازنویسی, داستان‌ تاریخی, داستان دینی, داستان فارسی, کتاب, مجموعه ها, محمد تجویدی, محمد تجوید‌ی, محمد مقیمی, معراجی
گروه سنی(ج ، د )
بهاء

۱٦۰ ریال

عنوان کوتاهداستانهاى نسرین براى كودكان و نوجوانان؛ ٤
متن کامل

مجموعه ی ۱۹ داستان، شامل: سفیر حجاز در روم؛ هزاران هزار دل اسیر یک دل؛ لشگر فیل؛ و....short url link | Nike