قصه های کوتاه ملل

عنوانقصه های کوتاه ملل
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٦٢ک
پدیدآورندگانیاربخت, شهریار
تاریخ تولد - وفات

١٣١٦-١٣٧٩

عنوان فرعیمخصوص کودکان
ناشرالبرز
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحهج.
اندازه٥/١٦*٢٣ س.م
پدیدآورندگان

تالیف و نگارش شهریار یاربخت (نوذر اصفهانی)

موضوعافسانه ها و قصه های ایرانی, البرز, داستان فارسی, داستان کوتاه, شهریار یاربخت, شهریار یاربخت(نوذر اصفهانی), کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٠٠ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۳۷ داستان، شامل: افتخار شیر؛ اسب مغرور؛ قاضی و مرد امین؛ و...Sportswear Design | Ανδρικά Nike