قصه های خوب برای بچه های خوب (قصه های برگزیده از کلیله و دمنه)، ادبیات کودکان، افسانه های کودکان، سرگرمی ها

عنوانقصه های خوب برای بچه های خوب (قصه های برگزیده از کلیله و دمنه)، ادبیات کودکان، افسانه های کودکان، سرگرمی ها
گونهمقاله
شماره دسترسی٣٨٥٨
نویسندگانآهی (ایمن), لیلی
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٨-

ناشرراهنمای کتاب
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

زمستان ١٣٣٧

شماره

س١ ش٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣٩٧-٤٠١
موضوعآذریزدی، مهدی, امیرکبیر (ناشر), راهنمای کتاب, قصه های خوب برای بچه های خوب : قصه های کلیله و دمنه (کتاب), لیلی آهی (ایمن‌), مقاله, نقد ادبی
متن کامل

نقد و بررسی کتاب های " قصه های خوب برای بچه های خوب (قصه های برگزیده از کلیه و دمنه) "، نگارش مهدی آذر یزدی که توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده، " ادبیات کودکان " نوشته حسین احمدی پور از انتشارات کتابفروشی تبریز، "افسانه های کودکان " ترجمه فرهنگ رازی و " سرگرمی ها " ترجمه صادق سرابی از انتشارات کتابفروشی زوار.