قصه های بابا علی

عنوانقصه های بابا علی
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٢٩٥ک
پدیدآورندگانکهنمویی, محمد تقی
پدیدآورندگان همکارتهرانفر,
ناشرطهوری
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۷
تعداد صفحه٦٥ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١س.م
پدیدآورندگان

نوشته محمدتقی کهنموئی "علی بابا"؛ [تصويرگر تهرانفر]

موضوعادبیات تالیف, افسانه ها و قصه های ایرانی, تهرانفر, داستان فارسی, شعر فارسی, کتاب, مجموعه ها, محمد تقی کهنمونی, محمدتقی کهنموئی علی بابا
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٠ريال

متن کامل

مجموعه ی ۹ داستان، شامل: دنیا و بچه ها؛ عید نوروز؛ لباس آبى رنگ؛ و ....Buy Kicks | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News